Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus bij MindFul Genieten. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie zoals bij aanmeldingen, boekingen en eventueel webshop aankopen.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening zoals MindFulness trainingen. De persoonsgegevens worden in dit kader anoniem gemaakt en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Verwerking van persoonsgegevens bij MindFul Genieten.nl

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij aanmeldingen en downloads);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners waar MindFul Geniet mee samenwerkt met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken om u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen altijd kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen.

Cookies van MindFul Genieten.nl

Wij houden op onze website gegevens bij van uw bezoek op onze website. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies zijn niet schadelijk voor uw apparatuur.
Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. MindFul Genieten houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het webbezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Aanmeldingen, boekingen en webwinkel

Als je iets in onze webwinkel of via een deelname- en/of betalingsformulier bestelt, verstuur je jouw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien.

Wij bewaren een kopie van het ingevulde aanvraagformulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door.

Slotbepalingen

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Chat openen
Hoi ik ben Angela kan ik je helpen?
Hoi ik ben Angela van MindFulGenieten. Indien je een vraag hebt dan hoor ik het graag via de chat of een email.