De natuur ontwaakt maar….

De natuur ontwaakt maar….

De laatste dagen hebben wij lekker weer, het zonnetje verwarmd de natuur en je ziet de bloemen al uitkomen. De struiken, heggen en bomen zie je steeds groener en groener worden en ik merk dat ik er blij van kan worden. Een aantal droge dagen doen mij en de tuin goed en ik heb er zin om achterstallige klusjes te gaan oppakken. 

Nu heb ik er tijd voor om dit aan te pakken maar dit was normaal gesproken minder mogelijk. De donkere wolken van het Corona-virus veranderen de wereld in een snel tempo, ook mijn wereld verandert mee. Zo ben je nog bezig om plannen te maken voor van alles en nog wat en zo zit je opgesloten tussen je eigen 4 muren en ben je toch wel angstig voor wat komen gaat.

Ook ik merk dat ik uit balans ben gebracht door deze ontwikkelingen maar merkte ook weer op dat door de MindFulness en Compassie ik mezelf weer kan oppakken, natuurlijk blijft het een onwerkelijk gevoel waar we nu allemaal in zijn terechtgekomen.

Voorjaar met donkere wolken

Het Corona-virus heeft geen onderscheid, rijk en arm, blank en gekleurd, jong en oud iedereen kan slachtoffer worden van deze dreiging die wereld omvattend is geworden. De Fransen zeggen zelfs, “we zijn in oorlog met het Corona-virus”. Ik heb zelf nooit een oorlog meegemaakt maar kan me levendig voorstellen dat bepaalde taferelen van de wereld waar we nu in leven overeenkomen met oorlogstaferelen, denk maar aan hamsteren, denk maar een nog grotere ikke, ikke, ikke mentaliteit, denk maar aan angst voor deze dreiging en het ontbreken aan een snelle oplossing, hoop en wanhoop wisselen elkaar in snel tempo af. Ik denk dat juist nu iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid mag nemen om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Blij ben ik wel dat in de afgelopen jaren al honderden mensen mijn MindFulness trainingen hebben gevolgd. Juist in deze tijd waar donkere wolken boven ons hoofd samenpakken kun je de thema’s uit de MindFulness goed toepassen.

Denk maar aan acceptatie en controle, dit is zo’n thema wat op dit moment actueel is voor veel mensen, kun je accepteren dat tijden veranderen of blijf je controle uitoefenen om “in the box” te overleven i.p.v “out of the box” naar nieuwe kansen te kijken.

Denk maar aan angst en boosheid wanneer het Corona-virus jouw of je dierbaren treft, hoe kun je hiermee omgaan. Blijft dit je dagelijkse leven leiden omdat je de gedachten toch niet kunt stoppen, bouw je weerstand op tegen deze angst en boosheid zonder dat je dit kunt veranderen en kom je in een leven van lijden!

Denk maar aan normen en waarden en hoe hiermee om te gaan in deze periode van maatregelen die ons worden opgelegd. Kunnen we bij onszelf blijven of verliezen we ons en elkaar in de wereld die verandert om ons heen.

Charles Darwin heeft ooit gezegd; 

het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.

Ik wens in deze tijd en de tijd die gaat komen iedereen veel sterkte en wil ik ook even stilstaan bij alle mensen die ziek zijn of in welke vorm ook getroffen worden door het virus. 

Gebruik het geleerde van de MindFulness om juist nu toe te passen en stil te staan wat deze situatie bij goed doet, bij jou teweegbrengt en hoe je daar mee omgaat, val je terug in oude patronen dan kun je altijd terug naar de ademhaling en je oefeningen. Gebruik MindFulness om ook door deze barre tijd te komen en probeer vooral de mooie momenten van samenzijn en saamhorigheid te zien en geniet van het voorjaar in welke vorm dan ook.

We komen hier samen uit!

Centimeter voor centimeter gaat de spuitlans over mijn terras. De groene aanslag verdwijnt langzaam maar zeker en heel mindful begin ik aan de volgende tegel. Tegel voor tegel gaat weer schoon worden, stapje voor stapje een nieuwe wereld tegemoet, adem in, adem uit…….

Ben je nog niet overtuigd over wat MindFulness kan betekenen voor jou?

Check onze referentie en verhalen van andere deelnemers aan de Mindfulness

Kijk in onze agenda voor mijn volgende Mindfulness korte en lange trainingen.

Kijk of je voor een Mindfulness vergoeding in aanmerking komt bij de zorgverzekeraar