MindFul Genieten-nascholing

Als mindfulnesstrainer kom ik vaak clienten tegen die last hebben van lichamelijk lijden. Voor mij is het elke keer weer een uitdaging hoe hiermee om te gaan en welke gereedschappen ik kan gebruiken om de leerstof af te stemmen op de client. Vandaag begin ik aan de driedaagse bijscholing  Breathworks Mindfulness for Health training, waarbij ik ga ervaren hoe deze mindfulnessbenadering volledig is afgestemd op het leren omgaan met lichamelijke pijn, ziekte en handicap. 

Centraal in de Breathworks Mindfulnesstraining is compassie voor onze menselijke omstandigheid dat leed onvermijdelijk is. Ofwel: “vecht niet langer tegen je lichamelijke pijn of beperking, dit kan juist de toegang zijn tot mildheid en compassie’.

De inhoud van de driedaagse Breathworks Mindfulness.

De verschillende oefeningen en thema’s in de Breathworks Mindfulness, die in de bijscholing de revue zullen passeren, staan alle in het teken van mild en compassievol leren omgaan met lichamelijk lijden:

  • Ademgewaarzijn brengt ons op een belichaamde manier in het hier en nu. We hebben de gewoonte om de adem in te houden bij pijn en last. Aandacht voor de adem helpt om de secundaire spanning los te laten, en rond de pijn te verzachten. Het brengt ons in contact met de steeds veranderende aard van onze ervaringen. Het is het voertuig voor vriendelijk gewaarzijn van onszelf en anderen. Alle mensen ademen, en via de adem kunnen we uit het isolement komen en ons met elkaar verbonden voelen.
  • Aandachtig het lichaam leren bewonen. De lichaamsscan en het mindful bewegen worden zodanig aangeboden, dat het ook bij pijn en ziekte mogelijk is om werkelijk contact te maken met het lichaam. De deelnemers ervaren op een heel directe manier hoe de kwaliteit van de aandacht voor lichaam en bewegen het lichamelijk welzijn beïnvloedt.
  • De Breathworks Mindfulness benadering van pijn en lijden bestaat uit vijf stappen, welke beoefend worden in een serie korte meditaties (1) focus, (2) vriendelijk naar de pijn toe bewegen en weerstand verzachten, (3) ons openstellen voor prettige ervaringen in het lichaam, (4) een ruimer perspectief innemen, (5) compassie voor zichzelf en anderen.
  • Ervaring en oefening met speelse verkenningen van thema’s (enactments).
  • Begrip van en ervaring met verschillende Breathworks Mindfulness thema’s en concepten uit de training, zoals primair en secundair lijden, blokkeren en verdrinken.